Política de privacidad

Pribatutasuna eta datuen babesa.

Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoak (DBLO) xedatutakoarekin bat, eman dizkiguzun datu guztiak Ihobe SAren jabegoko fitxategi batean gordeko ditugu. Fitxategi horrek datuen segurtasuna bermatzeko behar beste neurri dauzka, bai eta datuok baimenik gabe bestelakotzea, galtzea, tratatzea edo horietarako sarbidea eragozteko ere. Fitxategiaren xedea Ekoetxea Urdaibairekin, bere sarearekin eta Ihoberekin lotutako gertaerei eta berriei buruzko informazioa zabaltzea da. Erabiltzaileak DBLOk berariaz aitortzen dizkion eskubideak erabili ahal izango ditu; hots, datuetara sartzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurkaratzeko eskubideak. Horretarako, eskaera bat zuzendu beharko dio, idatziz, Ihobe SAri, honako helbide honetara: Urkixo zumarkalea 36, 6., 48011 Bilbo (Bizkaia). Datu hauek adierazi beharko ditu: izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea, egiten duen eskaera, data, eta eskatzailearen sinadura.

Privacidad y protección de datos.

De conformidad con la LOPD todos los datos proporcionados pasarán a formar parte de un fichero propiedad de Ihobe, S.A. que cuenta con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos así como para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los mismos. La finalidad de este fichero es divulgar información sobre el entorno y las novedades producidas en Ekoetxea Urdaibai y su red y en Ihobe. El usuario/a podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la L.O.P.D. Para ello, deberá dirigir una solicitud escrita a Ihobe, S.A., a la siguiente dirección: Alameda Urquijo, 36-6º, 48011 Bilbao (Bizkaia), con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en que se concreta la solicitud, fecha y firma del interesado.